חתונה בקראון- הייטס

האם יש עניין לעשות חתונה בקראון הייטס?

במכתבו של הרבי מצינו, שמה טוב שאלו שגרים בסמיכות לקראון הייטס יעשו את החתונה בקראון הייטס. וכן מה טוב שאלו שגרים בסמיכות לכפר חב"ד יעשו את החתונה בכפר חב"ד.

מקורות