חתונה בחצי השני של החודש - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שאלה

האם מותר להתחתן בחצי השני של החודש, במקרה שאין אפשרות בחצי הראשון?

תשובה

בהלכה נכתב שראוי להתחתן בזמן שהלבנה מתמלאת, דהיינו בחצי הראשון של החודש. ואין ראוי להתחתן בחצי השני של החודש כאשר הלבנה הולכת ומתמעטת.
במכתבים באגרות קודש הורה הרבי להשתדל למעשה להתחתן בחצי הראשון של החודש עד ט"ו.
אך בשנים מאוחרות יותר הורה הרבי שמכיוון שנוספו סיבות ברבות הימים, ניתן להתחתן לכתחילה גם בחצי השני של החודש.

מקורות

דילוג לתוכן