חתונה בין עדות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שידוכים

שאלה

האם נכון שלא כדאי שספרדים יתחתנו עם אשכנזים?

תשובה

אין לנו אלא דברי הרבי – המשה רבינו שבדורנו "מובן וגם פשוט שאין כל מקום להסתייגות ולהעמיד מחיצה ח"ו בין האשכנזים לבין הספרדים, ובפרט בשנים הכי אחרונות, שהרבה והרבה השתדכו בינהם ובונים ביתם על יסודי התורה והמצווה, מאושרים בגשמיות וברוחניות" (אג"ק אד"ש חי"ט ע' שצא).

מקורות

דילוג לתוכן