חשיבה חיובית

מחשבה גורמת למעשה, העובדה שאנשים חשבו מחשבות טובות וזה נגמר לא טוב איך אפשר להמשיך לחשוב מחשבות טובות?

יש שיחה של הרבה בפרשת בשלח על 4 כתות שעמדו על שפת הים והרבי מסביר שביטחון לגבי העתיד אדם צריך להיות בטוח שהכל יהיה טוב אבל כלפי העבר אנחנו מעבירים את זה לאמונה שמה ה' עשה זה הכי טוב.

מקורות