חנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

למה אומרים בנוסח ועל הניסים "והדליקו נרות בחצרות קדשך", ולכאורה הדליקו את המנורה בתוך ההיכל? תודה רבה, אשמח לתשובה בהקדם.

תשובה

בענין זה ישנם ריבוי ביאורים, כ"א מוסיף עומק על חבירו, זה אומר בכה וזה אומר בכה.

ביאור מיוחד במינו מצינו בתורתו (ליקוטי שיחות) של נשיא דורנו, ששם מבאר באופן הזה:

הא שנאמר בחצרות קדשך, למרות שמנורת המקדש היא בתוך ההיכל, כי אין כאן הכוונה למנורת המקדש, אלא לנרות אחרים שהדליקו בהלל ושבח לקב"ה. כפי שמוצאים שע"י נרות מבטאים הלל לה', כמו נרות בית כנסת ונרות בשמחת בית השואבה.

ומה שלפ"ז אין מוזכר כלל ב"ועל הנסים" נס נצחון המלחמה, היות שלאחר שכבר ארע הנס הרוחני, הרי הנס הגשמי אינו תופס מקום כלל,  ולכן כאשר רוצים להודות לקב"ה על נס נצחון המלחמה, א"א להודות לו בו זמנית על נס השמן, כי אז בטלה מציאותו וחשיבותו של הנס הגשמי. ולזאת מחלקים את ההודאה לשתי הזדמנויות: הודאה על נס השמן באמצעות הדלקת נרות חנוכה, והודאה על נצחון המלחמה בנוסח ועל הניסים.

מקורות

דילוג לתוכן