חנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: חגים

חנוכה

האם בגאולה ידליקו נרות חנוכה? מישהו שאל אותי בשיעור ולא ידעתי מה לענות לו, אשמח לתשובה מהירה, תודה.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
ידועים דברי הרמב"ן במ"ש הקב"ה לאהרן "שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות", שזה קאי על נרות חנוכה, "שאין בטלים לעולם", דקרבנות הן רק בזמן שבית המקדש קיים, ואילו נרות חנוכה הם גם בזמן גלותנו.

והטעם שיש בהם את ענין הנצחיות הוא משום שבאו על ידי מסירת נפשם דבנ"י בזמן החשמונאים. ומכיון שבאו ע"י שלימות עבודת ישראל, מסירות נפש, לכן אינם בטלים לעולם. האור שנמשך בנ"ח הוא אור עצמותי שלמעלה מהשתלשלות. הם במקום שבו לא נוגע להם כלל ההעלם וההסתר של הגלות, או של עולם בכלל ,ולכן "אינן בטלין לעולם".

מקורות

דילוג לתוכן