חנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: חגים

חנוכה

תאריך העלאה: 07.12.2018 – 11:35

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

האם יש לחנוכה דין דאורייתא או דין דרבנן?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
קביעת החג היא ע"י רבנן, כמובן. אך מצינו בספרות החסידית, שאכן ישנה מעלה בכך שהחג נקבע מדרבנן ולא מדאורייתא, והביאור הוא שבכך הוא שונה משאר הרגלים, בכך שהוא מדרבנן ונתחדש ע"י בני ישראל עצמם  (ואפי' פורים נתקן ע"י נביאים שמגלים את דבר ה', משא"כ חנוכה הוא תקנות חכמים, בזמן בית שני, לאחר שפסקה הנבואה). ובזה מודגשת מעלתם של בני ישראל, שהם המחדשים ופועלים בעולם.

מקורות

דילוג לתוכן