חנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

האם יש לחנוכה דין דאורייתא או דין דרבנן?

תשובה

קביעת החג היא ע"י רבנן, כמובן. אך מצינו בספרות החסידית, שאכן ישנה מעלה בכך שהחג נקבע מדרבנן ולא מדאורייתא, והביאור הוא שבכך הוא שונה משאר הרגלים, בכך שהוא מדרבנן ונתחדש ע"י בני ישראל עצמם  (ואפי' פורים נתקן ע"י נביאים שמגלים את דבר ה', משא"כ חנוכה הוא תקנות חכמים, בזמן בית שני, לאחר שפסקה הנבואה). ובזה מודגשת מעלתם של בני ישראל, שהם המחדשים ופועלים בעולם.

מקורות

דילוג לתוכן