חנוכה בברכת "מעין שלוש" - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: הלכה

חנוכה בברכת "מעין שלוש"

תאריך העלאה: 15.12.2019 – 12:20

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

מדוע אין מזכירים את חנוכה בברכת "מעין שלוש"?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
ב"ה

שלום וברכה
מספר טעמים נאמרו על זה בפוסקים:

יש שכתבו, שאפילו הזכרת 'ועל הניסים' בברכת המזון אינה אלא מנהג, אבל ב'מעין שלוש' אין מקום לזה, מכיוון שאין הודיה בברכה זו.
(ואף שנהוג להוסיף לפני החתימה "ונודה לך על הארץ ועל המחיה" וכדומה, הרי זה רק כדי שתהיה "מעין חתימה סמוך לחתימה", ואם מפסיק בין קטע זה לחתימה, שוב אין זה "סמוך לחתימה".) יש שכתבו שהיות שחנוכה ופורים אינם מן התורה ממילא לא מזכירים אות במעין שלוש. ויש שאמרו שזה בגלל שאין חיוב סעודה בחנוכה.

מקורות

דילוג לתוכן