fbpx

חלומות

איפה יש התיחסות בתורה לחלומות שחולמים בלילה? ומה עם זה חוזר מספר פעמים?ההתייחסות הראשונה בתורה היא בחלומות יוסף וכן נזכר בפרשת מקץ שמשמעות החלום היא בעיקר "על הישנות החלום".באופן כללי, חלומות שוא ידברון, אך ניתן להתייעץ ולשאול בפרטות כאשר ישנו מקורה ספציפי.וכן כאשר החלום חוזר על עצמו. יש פעמים שנזקקים גם להטבת חלום, בדיקת מזוזות, הקפדה על קריאת שמע שעל המיטה וכדומה.

  


  


 

מקורות