fbpx

נושא: כשרות

חלב נאקות

שאלה בהלכה:
שמעתי שחלב נאקות עשוי להועיל מאוד למחלת מעיים קשות.
האם מותר לצרוך אותו כתרופה למרות שאינו כשר?

מאחר שהגמל הוא בהמה שאסורה באכילה גם חלב הנאקה אסור באכילה.
במקרה של מחלה שיש בה חשש סכנה – יש להתיר, אך יש להתייעץ עם רב מומחה בענין כדי שיפסוק לפי המקרה הספציפי.
מצורף קישור לתשובה הלכתית בנושא, וכדאי כאמור להתייעץ עם רב מומחה בענין זה.
https://www.medethics.org.il/ask/%D7%97%D7%9C%D7%91%20%D7%A0%D7%90%D7%A7%D7%94%20%D7%9B%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A1/

מקורות