fbpx

נושא: פסח

חיפוש חמץ בחדר המקלחת

האם צריך לחפש חמץ בחדרי שרותים ומקלחת?
הילדים שלי מכנסים לשם ממתקים אבל זה קורה פעמים נדירות.

ההלכה אומרת שצריכים לחפש בכל מקום בו יכול להיות חמץ. ואף שבמקרה רגיל, לא מצוי חמץ בחדרי השירותים והמקלחות; הרי בנדון דידן, שידוע לך שנכנס חמץ לפעמים למקום זה, אף שהוא בפעמים נדירות, יש לנקות היטב ולבדוק.

מקורות

נטעי גבריאל הלכות פסח, פרק בדיקת חמץ.