fbpx

נושא: מודעות

חינוך ילדים לרצות אלוקות

האם שייך להשפיע על הילדים שלנו באופן כזה שהם ירצו אלוקות?? שהתענוגות שלהם יהיו מדברים אמיתיים, ולא מסתם שטויות. אין הכוונה בהגזמה, אלא במשהו, באיזה שהיא נקודה..

מקורות