fbpx

חינוך ילדה בת 4

שלום. ילדה שלי כמעט בת 4 אני מנסה לחנך אותה למצוות כמו נטילת ידיים, ברכות, רוב הפעמים היא לא מיד ניגשת לעשות את זה אלא רק אחרי שאני אומר לה כמה פעמים ולפעמים גם זה לא עוזר אלא רק דיבור בתוקף או איומים. אני מבין שזה לא נכון כל כל אבל לא מוצא פתרון אחר. אולי תוכלו לעזור בזה. אותו דבר איתה גם בנוגע לדברים אחרים כמו להתלבש, ללכת לישון, לאכול וכו׳.

ב"ה

שלום וברכה

באופן כללי, החינוך לברכות ולמצוות בגיל הזה צריך להיות בעיקר מתוך אהבה. לפעמים כדאי לוותר ולא להתעקש אם רואים שזה מאוד קשה ונוצרת אוירה לא נעימה.

כאשר היא כן אומרת ברכה וכדומה לתת לה הרבה מאוד מחמאות ולשבח אותה ובכך לעורר בה את החשק לעשות זאת פעם נוספת.

צריך לזכור שבגיל הזה הברכות והמצוות היא מצד מצות חינוך, שמוטלת עלינו. ולכן אם זה נעשה בצורה לא מחנכת, אלא שתגרום לה לשנוא ולסלוד מזה חלילה, יצא שכרו בהפסדו. לכן, כדאי לעשות כל מאמץ שהדברים יהיו מתוך רכות ובהדרגה.

גם בנוגע לשאר הדברים כמו להתלבש וללכת לישון, צריך אמנם להרגיל אותה להרגלים נכונים, אך לעשות זאת כמה שאפשר מתוך רכות, מחמאות ואהבה. להתעקש רק כאשר זה דבר שאי אפשר לוותר עליו, וגם אז לא להתפרץ, לצעוק וכדומה, אלא להיות סמכותיים, אך ברכות ורגש חם.

יתכן וצריך לבדוק יותר לעומק מה הסיבה שנוצרת בה התנגדויות חוזרות ונשנות, אבל ברור שהפיתרון הוא לא בהגברת מידת הגבורה, אלא להיפך.

מומלץ לקרוא את הספר הורים בראש טוב, שיש בו גם כלים רבים ויצירת הסתכלות בריאה ובוגרת לכל היחס ההתפתחותי בגילאים האלו.

הצלחה רבה.

מקורות