חיוב במקום הש"ץ - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: תפילה

שאלה

שלום וברכה.

במוצ"ש בתפילת ערבית ניגש לעמוד התפילה בחור ש"צ על דעת הציבור. כשהציבור הגיע לברכת 'אהבת עולם' נכנס לבית הכנסת אורח שזה פעם ראשונה שלו שהוא מתפלל בבית הכנסת שלנו, והוא ניגש לש"צ וביקש ממנו לפנות את העמוד התפילה מפני שיש לו 'חיוב', הש"צ (הבחור) כמובן לא התווכח וירד מיד מן העמוד.

יש 2 נקודות שאני רוצה להדגיש בסיפור.
1. שהבחור ניגש כש"צ על דעת הציבור, כלומר: ביקשו ממנו לגשת.
2. ה'חיוב' אינו נמנה על מתפללי המקום, ואולי אין הציבור מעוניין בו כש"צ.

השאלה שלי היא.
האם ה'חיוב' נהג על פי ההלכה? או שהיה עליו להמתין ל'תחנה' אחרת בתפילה ששם יוכל להחליף את הש"צ?
אולי בגלל האיחור הוא איבד את זכותו לעמוד התפילה, ולכן היה אסור לו להזיז את הש"צ מהעמוד?

תשובה

שאלה זו תלויה בהרבה פרטים הנידונים בספרי הראשונים והאחרונים. ואענה בקצרה בס"ד.

הנה ידוע שישנה תועלת גדולה מאוד לנפטר בעת שבנו אומר עליו קדיש. ויש לבן להשתדל מאוד לומר עליו קדיש. ואם הוא מרוצה לקהל וקולו נעים ויודע כיצד מתפללים. ישנה תועלת שיעלה גם כשליח ציבור.

ואם ישנם כמה אבלים או יארצייטים (אזכרות) יש בכל זה סדר קדימויות איזה חיוב קודם.

ואף על פי שישנה קדימות מסויימת לאבלים שהם מקומיים על פני אבל אורח. (ויש בזה חילוקים רבים כיצד) – זהו דווקא לאבלים ולא לכל אדם.

אומנם למרות כל הנ"ל כאמור צריך שיהיה מרוצה לקהל. ועוד שבמקרה שהפסיק את השליח ציבור באמצע רשאי אם ירצה השליח ציבור לסרב כיוון שכבר עלה ואינו מעוניין לרדת. ואינו מחוייב להפסיק. אלא אם ירצה. והקהל לא יתנגד לכך.

מקורות : שו"ע יו"ד שע"ו ונ"כ.

מקורות

דילוג לתוכן