שימוש בבעל חי מאולף בשבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שבת

שאלה

בגלל צרכים מסויימים אנחנו מגדלים חיה מאולפת אצלנו בבית ושאלתנו אם מותר לנו לסמן לה להדליק את האור בשבת או לעשות כל פעולה אחרת שאסורה בשבת?

 

תשובה

הפוסקים אסרו להשתמש בבעלי חיים מאומנים לצורך עשיית מלאכה עבור היהודי בשבת.
אם יש צורך גדול כמו חולה וכדו' יש להתיר.

מקורות

שו"ת הר צבי או"ח ח"א סי' קע"ד.


דילוג לתוכן