חגיגת יום נישואין - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: זוגיות

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

מתי למעשה נוהגים לחגוג את יום הנישואין ? לפי התאריך שהיה לפני השקיעה או אחרי ?

תשובה

בפשטות יש לומר, שאם החופה (שבה מברכים את שבע ברכות הנישואין)  הייתה לפני השקיעה אז יום הנישואים הוא ביום שלפני השקיעה ואם החופה הייתה אחרי השקיעה אז יום הנישואין הוא היום שלאחר השקיעה. 

אמנם את יום הנישואין שהוא הנהגה טובה בחיי הזוגיות ולא הלכה ניתן לחגוג גם מעט לפני או אחרי לפי הצורך.

מקורות


ראה כל זה בסימן סב סעיף ו והילך. ושם הנידון לזמן ברכת חתנים שנוהגת כל שבעה מאימתי תחול. ונפקא מיניה למתי יגמרו ימי המשתה של החתן והכלה.  ויום נישואין אינו דבר שמוזכר בפירוש בשו"ע, ואף  שהוא מנהג יפה לשמר את הנישואין, עם כל זה וודאי שאין בזה חיוב דקדוק כלל.


 
דילוג לתוכן