fbpx

נושא: כללי

חבישת כיפה

1. למה צריך ללבוש כיפה ?
2.צריכים ללבוש כיפה סרוגה ?

המקור לכיסוי ראש הוא בגמרא במסכת שבת בדף קי"ח. ואף שיש דעות שונות עד כמה הדבר חובה,  כיום – שזה סימן ליראת שמים, יש להקפיד על זה לשיטת כולם.

סוג הכיפה לא משנה לענין זה.

מקורות