fbpx

משמעות וייחודיות חב"ד

אני מתקרב לחב"ד, והייתי מעוניין לקבל הסבר מדוע נקראת החסידות – חכמה בינה ודעת? ומה המיוחדות של חסידות חב"ד בפרט? עלו והצליחו!


מאחר שהיא שמה דגש על לימוד החסידות באופן של הבנה והשגה, וזה מגלה איך האלוקות היא אין סופית ולא מוגבלת, שחודרת גם בגדרי השכל של העולם. לימוד החסידות הוא הכנה וטעימה מהגאולה שאז יהיה החיבור השלם בין הגשמיות והרוחניות.

מקורות