זמן שריפת חמץ - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שאלה

האם מותר לשרוף את החמץ אחרי השעה 2 בצהריים? ובמיידה ומותר האם צריך לברך על ביעור חמץ?

תשובה

זמן שריפת חמץ לכתחילה הוא עד סוף שעה חמישית של ערב פסח, כלומר שעה בערך לפני חצות.
באם מסיבה כל שהיא לא שרפו החמץ קודם, יש לשרוף את החמץ בהקדם האפשרי, גם לאחר שעה זו.
גם במידה והאדם מצא חמץ במהלך החג עצמו (חול המועד) יש לו לשורפו.
באם יש בחמץ שיעור של כזית, יש לברך על ביער חמץ.
יש הטוענים שאם אותו אדם מכר את חמצו, שישרוף ללא ברכה, כי החמץ שמצא בחג היה נכלל כבר במכירה.

מקורות

דילוג לתוכן