Ask The Rabbi

נושא:

זמן הדלקת נרות

שלום וברכה,
הייתי מעונינת לדעת לגבי הדלקת נרות שבת, באיזו שעה צריך להדליק? יש שעה שכתוב בלוחות, אבל לפעמים עם המזג אוויר נהיה חושך עוד לפני זה. במקרה כזה יש צורך להדליק לפני?

זמן הדלקת נרות שבת הוא כ- 20 דקות לפני שקיעת החמה, כמו שמופיע בלוחות, גם כשמעונן ולא רואים את השמש בעין.
אך ניתן להקדים ולהדליק החל משעה ורבע (זמניות) לפני שקיעת החמה, ואז האשה מקבלת על עצמה את השבת החל מרגע ההדלקה.


 

מקורות