זיכוך אם רובו זכויות

אם אדם יוצא זכאי בבית דין של מעלה ,
האם הוא יצטרך לעבור בגיהנם זיכוך על המעשים הלא טובים למרות שרובו זכויות בדין ?

ב"ה
איננו יודעים את חשבונותיו של הקב"ה.
באופן עקרוני – כן, אבל הקב"ה תמיד דן כלפי החסד ורואה את המכלול וכו'
ובוודאי אם עשה תשובה בעולם הזה, או שסבל יסורים, והם זיככו אותו, יתכן שיפטר מזה.
בכל אופן, עלינו לקיים תורה ומצוות לא מתוך פחד מגיהנם ולא מתוך לזכות לזכר, אלא מתוך שמחה על הזכות לקיים את רצונו של ה' ולגלות שכינת עוזו בעולם הזה, ובכך להביא את עצמו ואת העולם לתכליתו, ולבטוח בה' שישפיע לנו רק את הטוב, בטוב הנראה והנגלה.

מקורות