התמקחות על מחיר - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם יש איסור להתמקח עם המוכר על המחיר, שיוזיל אותו.

תשובה

מותר.

מקורות

דבר זה תלוי בסברא, שהרי כך הוא דרך העולם במקח וממכר, שמתמקחים ל המחיר, ושניהם בסוף מתרצים למחיר מסויים, ואי"ז שכופה את המוכר למכור במחיר שאינו רוצה, ואם המוכר מתרצה ומסכים לבסוף למחיר מסויים, הרי שלקח בחשבון שזה שווה לו, ואין בכך שום חשש.


דילוג לתוכן