fbpx

התמודדות עם קושי

לפעמים הקושי של הדבר מראה לנו והוא סימן שזה דבר שלא שייך אלינו?

הרבי הרש"ב מסביר שדברים שבאים בקלות יכול להיות שכבר תקנו אותם, דווקא הדברים שבאים בקושי זה העבודה שלנו שאנחנו צריכים לתקן.

מקורות