fbpx

התמודדות עם כישלון

אני מרגישה שזה כישלון אישי, אם אני לא מצליחה אז זה כישלון שלי, איך אני מתמודדת?

המחשבה הזאת מאוד מעצימה את הדאגה,


מה מרויחים מהדאגה?  שזה מקדם אותי לעשות יותר, דאגה שמקדמת זה נכון,


עדיין לא הגענו לתוצאה אז אולי זה יצליח, יש לנו עוד שותף הרבי והוא יעשה שזה יצליח. צריך להוציא את המקום האישי. אני השליחה, אם הצלחנו עשינו נחת לרבי, אני נשארת אותו דבר גם אם עשיתי כישלון, הפחד מהכישלון אישי זה נקודה מאוד תוהית.

מקורות