התמודדות עם כישלון - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שם הרב המשיב: הרב יצחק ערד

שאלה

אני מרגישה שזה כישלון אישי, אם אני לא מצליחה אז זה כישלון שלי, איך אני מתמודדת?

תשובה

המחשבה הזאת מאוד מעצימה את הדאגה,


מה מרויחים מהדאגה?  שזה מקדם אותי לעשות יותר, דאגה שמקדמת זה נכון,


עדיין לא הגענו לתוצאה אז אולי זה יצליח, יש לנו עוד שותף הרבי והוא יעשה שזה יצליח. צריך להוציא את המקום האישי. אני השליחה, אם הצלחנו עשינו נחת לרבי, אני נשארת אותו דבר גם אם עשיתי כישלון, הפחד מהכישלון אישי זה נקודה מאוד תוהית.

מקורות

דילוג לתוכן