נושא: ביטחון בה'

התבוננות באהבת ה', כיצד?

מהם הדברים בהם צריך להתבונן כדי לראות את אהבת ה'? תודה 

דבר זה מוסבר בארוכה בספר התניא ובמאמרי החסידות. באופן כללי נציין שצריך להתבונן בשני רבדים, ברובד הכללי כיצד ה' מחיה את העולם וכל רגע ורגע דואג לכל נברא וכו', וביחד עם זה ברובד הפרטי, כיצד ה' אוהב אותי, ונותן לי את כל מחסורי, בריאות, פרנסה וכו' ובכלל את החיים שאני נושם כל רגע ורגע. אח"כ צריך לפתח את ההתבוננות בזה שאני יהודי, ונתן לי נשמה אלוקית, ותפקיד בעולם לבצע את רוצנו ולהתחבר אליו, וכו' והעיקר להתבונן כי ה' אוהב אותי מאוד ללא תנאים מוקדמים, ואני ממש חלק ממנו, וכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, כשיתבונן בזה האדם ממילא תתעורר אהבה חזרה אליו. ושוב, כל מאמרי החסידות מלאים בדבר זה. כדאי לעיין וללמוד את הדברים מבפנים.

מקורות