השפעה על האחים ובחירה חופשית

שלום וברכה!
זכיתי ולפני כמה שנים גיליתי את האור של תורת החסידות. יש לי כמה אחים ואחיות שאני מאוד רוצה שיתקרבו ג"כ ואני פועל כמה שאני יכול כדי שזה יקרה (דרך אנשים אחרים כהוראת הרבי). אבל יש כמה נקודות שאשמח לביאור עליהם.
1. באינספור מקומות בלקו"ש הרבי מדגיש את המעלה העצומה של ישראל. שבעצם אפ' התורה ניתנה רק כדי לגלות את מעלתם של ישראל. ומצד פנימיות הנשמה יהודי הוא תמיד בבחינת צדיק.
אז אם בעצם כל יהודי הוא לנצח טהור – למה צריך להשתדל כ"כ לקרב אותם?
2. אם יש לי עצבות מכך שהם עדיין לא התקרבו – לאיזה סוג עצבות בתניא היא משתייכת? (מילי דעלמא או דשמיא?)
3. בנוגע לקטע של הבחירה חופשית אשמח להבהרה: האם באמת אני בעל הבית האם הם יתקרבו או לא? הרי אם זה רצון הקב"ה זה ודאי יקרה בין אם אני אהיה הצינור או לא. שהרי לכאורה אני לא בעה"ב על הייעוד של אף אחד ואם פלוני נועד להיות חסיד זה יקרה בין כך ובין כך.
תודה רבה!

ב"ה

שלום וברכה ושבוע טוב.

ראשית נאחל הצלחה רבה בהמשך לימוד החסידות והנהגת החסידות.

להלן התשובות בקצרה על השאלות:

1. באינספור מקומות בלקו"ש הרבי מדגיש את המעלה העצומה של ישראל. שבעצם אפ' התורה ניתנה רק כדי לגלות את מעלתם של ישראל. ומצד פנימיות הנשמה יהודי הוא תמיד בבחינת צדיק.
אז אם בעצם כל יהודי הוא לנצח טהור – למה צריך להשתדל כ"כ לקרב אותם?

תשובה: אמנם מצד העצם כל יהודי הוא טהור ושלם, אבל חלק מהתכלית האלוקית שנתאווה אליה העצמות, שהיא שיהיה דריה בתחתונים בגלוי, היינו שהעצם יחדור גם בגילויים, וכמובא גם כן פעמים רבות בשיחותיו של הרבי. ולכן עלינו לעשות השתדלות שהעצמיות של היהודי תבוא לידי ביטוי בגילוי, וזה נעשה על ידי קיום התורה והמצוות בפעול, על פי רצון ה'. וכל עוד זה לא קרה, הרי אין זה התכלית.

2. אם יש לי עצבות מכך שהם עדיין לא התקרבו – לאיזה סוג עצבות בתניא היא משתייכת? (מילי דעלמא או דשמיא?)

תשובה: לכאורה זה שייך למילי דשמיא, שהרי מדובר כאן על עניינים רוחניים שאכפת לך מהם.וכפי שמסביר אדה"ז, שגם עצמות ממילי דשמיא היא מושללת, ואם יש מה לעשות ולתקן – צריך לעשות זאת, ואם לא – העצבות כמובן לא תעזור, והיא עצת היצר בלבד. וכנראה גם בענין שלך, אם אתה משתדל בענין, וכפי שכתבת אתה משתדל, אתה צריך לחזק הביטחון שלך בה', שבוודאי בסופו של דבר לא ידח ממנו נדח, אך חלילה שזה יביא אותך לחלישות בעבודת השם שלך.

3. בנוגע לקטע של הבחירה חופשית אשמח להבהרה: האם באמת אני בעל הבית האם הם יתקרבו או לא? הרי אם זה רצון הקב"ה זה ודאי יקרה בין אם אני אהיה הצינור או לא. שהרי לכאורה אני לא בעה"ב על הייעוד של אף אחד ואם פלוני נועד להיות חסיד זה יקרה בין כך ובין כך.

תשובה: לא שייך בחירה חופשית גבי אחרים. הבחירה שלך היא במה שתלוי בך, וכאן נכנס ענין ההשתדלות, בתנאים ובדרכים המתאימים, אך לגבי מה שהם יחליטו, הרי זו בחירה שלהם. ועצם ההבנה הזו – תוריד ממך את המתח לגבי ההתקרבות שלהם. אתה פועל כפי מה שאתה יכול, בגבולות האפשריים ולא באופן כמובן שירחיק אותם ממך, וביחד עם זה, אתה 'משחרר' מבחינת המתח והלחץ, את כל מה שלא תלוי בך.

בהצלחה רבה ובשורות טובות.

 

מקורות