Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

השלמה למקוה של גברים

שלום הרב, אני גר במקום שאין באזור מקווה גברים. איך אוכל להשלים את הענין? האם ניתן לטבול בבריכת גומי?

במקרה ואין מקווה ישפוך על גופו תשעה קבין מים, שהם בערך שנים עשר וחצי ליטר, ואפשר לעמוד במקלחת שתיים שלוש דקות, כך שלפי גודל השטף ירדו עליו כל התשעה קבין מים.


גם טבילה בבריכת גומי יכולה להספיק כל עוד המים מכסים את כל גופו. 


אם אין אפשרות, תלמד משניות בסדר טהרה לפני התפילה.

מקורות