Ask The Rabbi

נושא:

השגחה פרטית גם בטעויות?

שלום לרב,
האם ייסורים שאדם חווה בשל טעויות שהוא עצמו גרם להן, כגון הפסדים כספיים הנובעים מהתנהלות שגויה וכו', גם הם בהשגחה פרטית ולטובה?
תודה.

ב"ה

שלום וברכה

התשובה היא כן.

למרות שיש לנו בחירה חופשית. ולכן כאשר האדם חטא או טעה, הוא צריך לקחת אחריות על הבחירה שלו ולתקן את הטעות, לחזור בתשובה וכו',

בכל זאת, ה"תוצאות" של מעשי האדם, הצער והיסורים שבאו עליו וכו', הם לא היו מוכרחים להגיע בעקבות הטעות, והם חלק מרצון ה' והנהגתו, וממילא הם בוודאי בהשגחה פרטית ולצורך עליה.

רעיון זה מוסבר בהרחבה, בליקוטי שיחות של הרבי, חלק ה' (מתורגם) - שיחה לפרשת לך לך, בקשר לירידת אברהם למצרים.

כדאי מאוד ללמוד את השיחה שם, יחד עם ההערות המובאות שם, שדנות בנושא זה בעמקות ובהרחבה.

שיעור קצר על שיחה זו ניתן גם למצוא בקישור הזה (בעיקר החלק השני של השיעור). אם אחרי העיון בהנ"ל,  עדיין משהו לא ברור, אתה מוזמן לשאול שוב.

https://www.youtube.com/watch?v=kO2bdYN6RzU

מקורות