הרחבת הכלים

מה זה נקרא הרחבת הכלים?

הרחבת הכלים זה אמירות שכליות, כאשר מסתכלים במוחין זה מרחיב את עולם הרגש.

מקורות