הרדמה לפני הברית - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: הלכה

הרדמה לפני הברית

שם הרב המשיב: הרב חיים הלל רסקין
  • שאלה

יש מוהל בעיר שלנו שמשתמש לאחרונה בזריקת הרדמה מקומית לפני הברית ועושה כך גם בשבת מטעם שהוא מחשיב את זה כ״עיקר ברית״ (ומודה שהוא פוסק כן לעצמו).
1) האם מותר לעשות ברית עם זריקת הרדמה מקומית (local anesthetic)
לפני הברית לילד בן-8 ימים נורמלי?
2) האם הזריקה בשבת נחשבת לחילול שבת (בפרהסיא)?
3) האם ניתן להשתמש במוהל שנוהג כך ובפרט שפוסק לעצמו?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
א.  במקרה של ילד נורמלי רבו הפוסקים שאוסרים לעשות לו הרדמה אפילו מקומית ויש הזה כמה טעמים וביניהם א. המילה צ"ל בצער. ב.אין לשנות צורת המילה חדש אסור מה"ת). ג. ע"י ההרדמה גורמים יותר צער לילד (דווקא כשמלים בשיטת הרופאים זה מיקל בצער אבל לא כשמלים בשיטה של מוהלים. ד. יש בעיות רפואיות שיכולים להיווצר בגלל ההרדמה.

ולכן אין יתר לעשות לתינוק הרדמה מקומית רק במקרים חריגים או במילה של  מבוגרים יש מקום להתיר לפי הנסיבות.


בנוגע אופן הזריקה אם זה תת עורית או תוך שרירית אסורה מדרבנן  (ויש מקום להתיר בשביל תינוק שיש לו דין חולה שאין בו סכנה) ואם יוצא דם חייב לעצור ההזרקה. אבל אם היא תוך וורדית הרי היא אסורה מן התורה ואין להתיר לתינוק (רק ע"י נכרי).


ג.  אין להשתמש במוהל כזה מכל הסיבות (אין בו יר"ש, פוסק לעצמו, מחלל שבת, ולא עושה המילה כהוגן) בשעת הדוחק יש אין למחות בנוהגים לתת לו למול.


מקורות

ס' מילה שלמה פ"ט סט"ו הערה 50 פ"ט ס"מ והערות שם, שש"כ פל"ג סי"ז סס' נפשינו בחיים פ"כ אות ש' אות כ"א ופי"ז סי"ח.


דילוג לתוכן