הקפדה על כשרות בצעדים ראשונים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שאלה

אדם שעושה את צעדיו הראשונים בכשרות, עם מה נכון להתחיל? בשר כשר? חלב או פת ישראל?

תשובה

בשר כשר כמובן זה הדבר הכי חמור מבחינה הלכתית, שאם לא מקפידים עליו עוברים על איסורי תורה ממש. וכמובן החובה הראשונה היא שיתחיל עם זה.

לאחר מכן אפשר להמשיך לפת ישראל וחלב ישראל, שזו גזרת חכמים, וכן זה תלוי בחילוקי מנהגים ומחלוקות הפוסקים במצבים מסויימים. עניינים אלו פחות חמורים מבחינה הלכתית, אך מבחינת חסידות והשפעה על הנפש, יש להקפיד גם עליהם. ועל חלב ישראל יש הקפדה מיוחדת מבחינת חסידות, על פי רבותינו נשיאנו בהשפעה על הנפש.

ולכן ברור שאם לא יכול להקפיד על הכל בבת אחת, יש להביאו קודם כל על הקפדה של בשר כשר, אך בימינו, שברוב המקומות נמצא מצוי וקל להשגה גם פת ישראל וחלב ישראל, יתכן ואפשר להשפיע עליו כבר על הכל, כשיש לו מכונות לשמוע. הצלחה רבה.

מקורות

דילוג לתוכן