הקדמת אח בנישואין - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: שידוכים

הקדמת אח בנישואין

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

בחורה שהשתדכה לפני אחיה הגדול ממנה בכמה שנים, האם צריכה לבקש ממנו רשות ומחילה?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה

המנהג לבקש רשות ומחילה, ולפייסו

מקורות

כתב בש"ך יורה דעה (סימן רמד ס"ק יג): או של נשואים כו'. כתב הב"ח נראה דהאי של נשואים הכי פירושו, אם אחים או אחיות יעשו להם נשואים, אף על גב שא' גדול מחבירו בחכמה, לא יקדימו לעשות נשואים לקטן בשנים – מפני שהוא גדול בחכמה, אלא יקדימו לעשות נשואים לגדול בשנים כו'.


ובשו"ת מהרש"ם (חלק ג סימן קלו): ואיסור זה אינו רק בכלל נימוס ודרך ארץ, והגם שבש"ע יו"ד סוסי' רמ"ד הובא דבר זה, מ"מ אינו דין גמור.


[ונראה לפי"ז, שאם מבקשים רשות ומפייסים הגדול להינשא לפניו, מותר הדבר, וכן נוהגים בפועל].

דילוג לתוכן