fbpx

הערכה עצמית וביטול

שלום וברכה!
כשאומרים שהאדם הוא רק צינור שדרכו מתגלה בורא עולם האם זה לא סתירה להערכה עצמית בריאה? לפי מה שהבנתי הערכה עצמית נכונה היא שהאדם מודע ליכולות ולכשרונות שה' העניק לו. אך אם הוא רק צינור והכול מתייחס לבורא – אזי בעצם הכשרונות שלו לא שווים כלום?
אני אפרט: נניח שאני מזהה אצלי יכולת המצאת רעיונות ואני ממציא רעיון להפצת חסידות לאלפים – אזי כשאומרים שהבורא פועל דרכי זה בעצם שולל ממני את הכישרון? שהרי הוא זה שהעלה לי את הרעיון ולא אני.

שאלה נוספת: אני רוצה לצפות באחת מסדרות הסרטונים שלכם כדי לקבל את התודעה הנכונה בהתייחסות לעצמי, לבורא, לעולם, לשליחותי וכו'. ראיתי שיש סדרה בנוגע לשער הביטחון וג"כ בנוגע לתניא – באיזו אחת מומלץ?

שלום וברכה

ההכרה שהכל ניתן מהבורא, אינה סותרת את האחריות של האדם והזכות שלו בשימוש באותם כשרונות, כיון שהבורא נתן לנו את הכח של הבחירה החופשית. כלומר, הוא אמנם נתן לנו את הכישרון לדוגמא ללמד תורה, כפי שכתבת, אבל הבחירה אם להשתמש בכישרון זה ללמד תורה או לבזבז אותו לדברים אחרים, או לא להשתמש בו כלל – היא בחירה של האדם, והוא מצווה "ובחרת בחיים" – לבחור לעשות את רצון ה', יחד עם הכישרונות והכוחות שקיבל.

יתרה מזו- חלק מהבחירה של היהודי, זה האם להתגאות במה שהוא קיבל, או להכיר שזה מאת ה', ולהשתמש באותם כוחות כדי להעצים את הקשר שלו עם ה'. זו הערכה עצמית בריאה ונכונה.

ובאמת, אחד היסודות הכי בסיסיים לחיות נכון בתוך העולם, זה שיהיה לאדם הערכה עצמית נכונה ובריאה.

לגבי 2 הסידרות, שניהם מאוד מומלצות. שער הביטחון מתמקד בנושא הביטחון בה', ואילו התניא, זה הסבר מסודר ומערכתי של מבנה הנפש, הכוחות שלה, ועבודת ה' של היהודי בעולם.

שיהיו בשורות טובות בכל העניינים.

מקורות