Ask The Rabbi

נושא: הלכה

העסקת קטין

מה הסכום המינמלי להעביד קטין על פי ההלכה?

על פי הלכה אין סכום מינמלי למבוגר או לקטין רק תלוי במה התנו שני הצדדים.

במקרה שלא התנו אז הולכים לפי המינמום של המנהג שבאותה מדינה.

גם לקטנים יש שכר מינמום לפי החוק.

 אבל יש דברים כמו שמרטף שבמקומות מסויימים הנוהג הוא לשלם פחות משכר מינמום ולכן במקרה שלא סיכמו צריכים לשלם במינמום לפי מנהג המקום ההוא לעבודה זאת.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו