העברת ס"ת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

העברת ס"ת

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

כיצד יש להעביר ס"ת במכונית ממקום למקום.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
המנהג לכסות את הס"ת בטלית ולהעבירה כך ממקום למקום.

מקורות

ראה בספר פסקי תשובות אורח חיים (סימן קלה אות כה): בשעה שמובילים אותה ברחוב נוהגים לכסותה בטלית, ויש ליזהר שלא לעבור ליד מקומות שיש בהם טינוף וצואה ואשפה מגולה. ובהערה 152: כן המנהג מקדמת דנא, ובס' צדקה ומשפט פט"ז הערה ג' דאין לזה מקור, אך כנראה דנהוג להצניעו בטלית עקב החשש ממקומות מטונפים שמצוי ברחובות שיש ליזהר.


כמו"כ יש להדר שילכו עמה עשרה אנשים ללוותה, ואם אפשר להעבירה ברכב מדלת לדלת ובצינעה עדיף טפי משילכו עמה עשרה אנשים בפרהסיא. (ובהערה 155 ציין לשו"ת יבי"א ח"ז סי' נ"ו עפ"י שו"ת מכתם לדוד סוס"י ט"ו – דכמה שיותר בהצנע עדיף טפי).


דילוג לתוכן