fbpx

נושא: שבת

העברת נרות שבת

שלום הרב. האם אפשר להעביר נרות שבת למקום אחר למי שעדיין לא קיבל שבת?

לכתחילה לא מעבירים את הנרות ממקום למקום, ובאותו חדר אפשר.  אם יש הכרח להעבירן לחדר אחר, ימתין קצת קודם שיעשה זאת. כמובן שזה צריך להיעשות רק על ידי אדם שעוד לא קיבל שבת, שהרי הנרות מוקצה.

מקורות