נושא: חסידות

הנפש המשכלת בפרק ג בתניא

שלום רב בבקשה רציתי לישאול בפרק ג בספר התניא שהתחיל להסביר על נפש אלוקית .אומר האדמור הזקן כי השכל של הנפש המשכלת כשמתבונן מתעוררת יראה ואהבה בנפש האלוקית. השאלה מי הנפש המשכלת .פעם שמעתי שהיא גם מקליפת אבל אנחנו בפרק שמדבר על נפש אלוקית ? אז מה פה נפש המשכלת. תודה רבה

ב"ה

שלום וברכה

יש אמנם נפש שכלית שהיא הממוצע בין הנפש האלוקית לבהמית, כמבואר במקומות אחרים, אך הכוונה בפרק זה במילים נפש המשכלת היא לנפש האלוקית, שגם בה יש כוחות שכל, ואדרבא, עיקר משכנה של הנפש האלוקית היא במוחין שבראש כמובא בתניא פרק ט'.

מקורות