fbpx

נושא:

המנוחה שקודמת להליכה

בטבעי אני אדם מאוד נמרץ, אוהב לעשות, לפעול בעולם, להשיג יעדים שונים. בקיצור, אדם לא רגוע. האנשים הקרובים אליי באמת, אשתי וילדיי, אומרים לי שאני צריך להירגע מהלחץ שאופף אותי תמיד, ולהיות אדם רגוע יותר.
ניסתי בזמנו לעשות כמה תרגילים של הרפייה ומנוחה, אבל בתוך תוכי הרגשתי שזה סותר לכל המהות שלי. הרי אני בטבעי אדם שאוהב לפעול ולעשות, ולמה שאני יירגע?? ברור לי שאני לא יכול להיות לחוץ כל הזמן, אבל איך אני יכול להרגיע את המצפון שלי בזמן שאני נח – הפוך ממה שאני רוצה לעשות – לא לנוח?

מקורות

מאמר "מים רבים" ש"פ נח תשכ"ה.

תורה אור לפרשת נח.

ליקוטי שיחות חלק א, שיחה לפרשת נח.