fbpx

נושא: תניא

המורדים ברבי

כיצד מקבלים המורדים ברבי את חיותם? 

הנה מפורש הדבר בפרק ב' בתניא: וזה לשונו: [והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים יניקת נפש רוח ונשמה שלהם מבחי' אחוריים של נפש רוח ונשמת ת"ח] והיינו שאין אפשרות לאדם להתנתק ממקור חיותו, הוא נשיא הדור, אלא שביכולתו לבחור האם יניקת החיות שלו תהא באופן ישיר (בחינת פנים) או בחינת אחוריים, כלומר כמו שנותנים דבר למשהו מתוך חוסר רצון וחשק. בשורות טובות

מקורות