אילן המזיק בחצר הבנין - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

אילן המזיק בחצר הבנין

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

אילן בחצר שבבנין, הגורם למשיכת זבובים וחרקים, האם ביכולת השכנים לכופו לקצוץ אותו, או להדביר את העץ.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
על בעל העץ לדאוג שהעץ לא יהווה מטרד לשכנים שלו, ועל כן או שיקצוץ את העץ, או ידבירנו.

מקורות

ראה בשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות נזקי ממון (סעיף ד): אסור להזיק ממון חבירו או לגרום לו נזק אפילו כשמשתמש בתוך שלו איזה תשמיש הצריך לו וממנו נמשך נזק לשכנו הקרוב אל ביתו כגון מי שהיה כותל חבירו סמוך לחצרו לא יניח בחצרו כל דבר שיש בו חמימות ומוציא הבל חם כגון סלעים שיוצא מהם אש וזבל ומלח וסיד וכיוצא בהם אלא אם כן הרחיק מכותל חבירו ג' טפחים מפני שהחמימות מזקת לחומה וכן צריך להרחיק ממנו ג' טפחים כל דבר שיש בו לחות כגון חול לח ואפילו הוא כותל של אבנים ולא של לבנים.


ובסעיף יח: וכן לא יעשה בחצרו מלאכה שיש בה אבק ועפר בענין שרוח מצויה מוליך האבק לשכינו או לבני רשות הרבים ויזיק להם.


וכן בכל כיוצא בזה צריך ליזהר שלא לגרום נזק ממעשיו לשכנו או לבני רשות הרבים אלא אם כן מוחל לו שכנו ושתיקה היא כמחילה מן הסתם אלא אם כן ידוע שאינו מוחל בלב שלם ומחילה ומתנה שאינה בלב שלם אינה כלום.


 


דילוג לתוכן