שבירת משקפיים בטעות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

אדם שהתיישב בטעות על ספסל במקוה, ובשוגג ישב על משקפיים ונשברו, האם מחוייב לשלם.

תשובה

חייב לשלם.

מקורות

כתב בשולחן ערוך חושן משפט הלכות נזיקין (סימן שעח סעיף א): אסור להזיק ממון חבירו. ואם הזיקו, אף על פי שאינו נהנה, חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שוגג בין שהיה אנוס. (ודווקא שאינו אנוס גמור, כמו שנתבאר). כיצד, נפל מהגג ושבר את הכלי, או שנתקל כשהוא מהלך ונפל על הכלי ושברו, חייב נזק שלם.


[ועל כן בנידון דידן שדרך האנשים להניח משקפיים על ספסלי המקוה יחד עם בגדיהם, על האדם לראות כיצד ועל מה מתיישב שלא יזיק, ואם הזיק חייב לשלם נזק שלם].


דילוג לתוכן