Ask The Rabbi

נושא:

הכשר על קפה

האם צריך הכשר על קפה בארצות הברית?
פולי קפה מצופים בשוקולד צריכים הכשר?

קפה לא צריך הכשר, רק צריך לבדוק שזה קפה נטו ללא שום תוספות וכמובן בכלי חד פעמי.
פולי קפה מצופים צריכים הכשר.

מקורות