הכשרת כלי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

שלום
יש לי סיר ישן שאיני יודעת אם בישלו בו חלב או בשר מעוניינת להשתמש בו לבשרי איך מטבילים

תשובה

ברכה ושלום. וחנוכה שמח.

כלי שבלוע בו בשר וחלב יש להגעיל ולא להטביל.

בלי קשר להגעלה הנצרכת כתוצאה ממה שהזכרתם. יש להטביל כל כלי חדש העשוי ממתכת או זכוכית. (ויש מהדרים להטביל אף שעשוי מחומרים נוספים). באם כלי זה נבנה ע"י גוי. (ובזה צריך להאריך בהלכות טבילת כלים)

לגבי הגעלת הכלי שבלוע בו בשר וחלב כדי שיוכל לשמש מכאן ואילך רק לבשרי או רק לחלבי :

ראשית צריכים לדעת שלא כל סוג כלי ניתן להכשיר. ונצטרך להניח שמדובר בסיר מתכת שמכונה בימינו בסתם – סיר.
(באם הכלי מחרס אין לו הגעלה, ובאם הוא מזכוכית לשו"ע ולמנהג הספרדים אין צורך בהגעלה ולדעת הרמ"א ואשכנזים לא תועיל הגעלה)

יש לקחת סיר גדול יותר ולמלאותו במים. (לכתחילה צריכים שלא להשתמש 24 שעות קודם ההגעלה בבשר או חלב. גם בסיר זה וגם בסיר שמגעילים אותו) ולהביא אותו לרתיחה עד שמעלה בועות.

יש לנקות היטב את הסיר אותו רוצים להגעיל כולל ידיותיו.

יש להכניס את הסיר אותו רוצים להגעיל בתוך הסיר הזה. (בזהירות כמובן). כך שכל חלקיו יהיו בתוך המים המבעבעים. (אפשר לתפוס על ידי צבת ובאופן שבשלב מסויים להעביר את מקום אחיזת הצבת למקום אחר) באם אין ברירה אז ניתן להגעיל חצי – חצי (היינו שחלק יהיה בתוך הסיר הגדול וחלק אחר יהיה בחוץ ואז להחליפם אך להכניסם בזמן שהמים מעלים בועות)

לאחר מכן יש להכניס את הסיר בתוך מים קרים. (בדיעבד לא מעכב וגם בדיעבד אפשר לשטוף בברז)

אם קשה למצוא סיר גדול אפשר לעשות ההגעלה ע"י שממלאים את סיר ההגעלה אחרי נקיונו עד גדותיו ולאחר הבעבוע שופכים סודה לשתיה ונותנים למים לגלוש אל הדפנות החיצוניות.

כמובן שכדאי ללמוד יותר הלכות הגעלה והלכות טבילת כלים כדי שתוכלו להבין יותר מה עושים ואיך עושים. כי במכתב קצר כזה וודאי לא נוכל לדייק בכל הלכות ההגעלה.

בברכה.

מקורות

דילוג לתוכן