הכנסה לחיידר - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

למה אומרים לילד שמכניסים אותו לחיידר שהסוכריות הם ממלאך מיכאל? והרי זה לא כך..

תשובה

אכן המנהג הוא שבשעת הלימוד עם הילד זורקים עליו מלמעלה סוכריות ומטבעות, ואומרים לו שהם ממלאך מיכאל. והטעם לזה, כי זריקת הסוכריות על הילד היא בשליחותו של מלאך מיכאל, ושלוחו של אדם כמותו, עד כמותו ממש.

מקורות

דילוג לתוכן