איך אפשר להסביר ליהודי שהכל לטובה גם כשלא רואים ?

היסוד לכך הוא האמונה שהקב"ה מנהיג את העולם והכל מגיע ממנו בהשגחתו הפרטית, והוא במהותו טוב מוחלט, וטבע הטוב להיטיב, אלא שלא תמיד אנו מבינים את הטוב שבדבר, מאחר שאנו מוגבלים ושכלנו מוגבל, ולא יכול להבין את דרכיו והנהגותיו של ה' הבלי גבול. לפעמים הטוב הוא מכוסה ולפעמים הטוב הוא גלוי. לעתיד לבוא יראו איך כל פרט במציאות הוא טוב באופן מוחלט וחלק מהשגחה פרטית. וכעת זה באופן של אמונה. אבל כשיהודי יודע, שהקב"ה מהווה ומחיה את העולם בכל רגע, בטובו האין סופי, הוא מסוגל לראות גם בתוך הנהגת המציאות את נוכחות ה', ולחוש איך הכל זה טוב. ובהסתלכות כלפי העתיד, האדם צריך לחזק את הביטחון שלו שבוודאי יהיה טוב גלוי במציאות, טוב נראה ונגלה, גם בגאולה פרטית – היינו בחייו האישיים, וגם באופן כללי – בגאולת ישראל בביאת משיח צדקנו.


הרחבה בענין זה עיין בתניא פרקים כו, איגרת הקודש סימן י"א. שיחות ומכתבי הרבי המלוקטים בשערי אמונה. ניתן גם לקרוא מאמרים ושיעורים באתר דעת העוסקים בענין זה.


כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

מקורות