'הילולא' - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

מה הפירוש המילולי של המילה 'הילולא' כשמדובר ביחס לפטירה של צדיק?

תשובה

יום הילולא, משמעותו בארמית הוא יום חג ויום שמחה. מדי שנה בשנה ביום פטירת הצדיק עולה נשמתו למדרגה גבוהה יותר בעולם העליון, ולכן זה מכונה כ"הילולא", ובפרט שיש כוחות ואפשרות לחסידיו ומקושריו להתקשר ולהתחבר לנשמתו ביתר שאת וביתר עוז על ידי הליכה בדרכיו ולימוד תורתו.

מקורות

דילוג לתוכן