'הילולא'

מה הפירוש המילולי של המילה 'הילולא' כשמדובר ביחס לפטירה של צדיק?

יום הילולא, משמעותו בארמית הוא יום חג ויום שמחה. מדי שנה בשנה ביום פטירת הצדיק עולה נשמתו למדרגה גבוהה יותר בעולם העליון, ולכן זה מכונה כ"הילולא", ובפרט שיש כוחות ואפשרות לחסידיו ומקושריו להתקשר ולהתחבר לנשמתו ביתר שאת וביתר עוז על ידי הליכה בדרכיו ולימוד תורתו.

מקורות