היינו כחולמים..

מצד אחד אומרים שהגלות זה חלום, אך מצד שני אומרים "היינו כחולמים" שחולמים לגאולה, איך זה מסתדר?

באחד המקומות הרבי מסביר, כי בחלום ניתן לראות שתי דברים הפוכים ביחד. וכך בזמן הגלות, יכול להיות מצב, שהאדם יודע ומרגיש אלוקות, ובו זמנית גם את השטויות של העולם הזה. ולכן זה נקרא חלום.
לעומת זאת, המושג חלום כפשוטו, זה לדבר טוב, שעוד לא נמצא, ולא נותר אלא לחלום עליו, וכנראה זה הכוונה על הגאולה.

מקורות