Ask The Rabbi

נושא:

הידור במזוזות

איזה הבדלים יכולים להיות בין מזוזה יותר מהודרת ומזוזה פחות מהודרת?

מזוזה כשרה יכולה להיות ללא הידורים וללא הקפדה על דקויות הלכתיות, אלא  שלמה מבחינת הטקסט וכשרה באופן בסיסי. לעיתים ישנן בעיות של כשרות עם כאלו מזוזות (מחירה זול בדרך כלל). 


במזוזה מהודרת ישנה הקפדה גם על דקויות הלכתיות כמו "תגים" "צורת אותיות" מדויקת יותר, הקפדה על יופי של הכתב, אחדות השורות, ובזה יכול להיות גם הידורים נוספים כמו הקפדה על "תגים" לפי ההלכה והקבלה, "כוונות מיוחדות" עיצוב ויופי של האותיות, אחדות שורות מושלמת. וראוי להחמיר ולהדר במצוה זו, כי היא שומרת אותנו ואת כל ביתנו.

מקורות