החלפת הפתילות בחנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

האם יש עניין להחליף פתילות בכל לילה או שאפשר להשתמש בפתילות הישנות?

תשובה

מדינא א"צ להחליף פתילות בכל לילה ואדרבה ישנות טובות ומשובחות יותר להדלקה (שו"ע סי' תרע"ג ס"ד) וי"א שטוב להחליף הפתילות בכל יום, זכר למנורה שבמקדש. מנהגו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ היה שלא להחליף את הפתילות, אך מפי השמועה מנהגו של כ"ק אד"ש הוא להחליף את הפתילות בכל לילה.

מקורות

דילוג לתוכן