החלטה טובה ביום הולדת.

בקהילה שלי לוחצים עליי לקבל את ההחלטות הטובות שלי ביום ההולדת בפני החברים. זה מבייש אותי ולא נעים לי להראות חסרונותי ברבים. האם באמת יש עניין לומר את ההחלטות ברבים?

להחלטה ברבים יש חיזוק הרבה יותר גדול מאשר שמחליט על ההחלטה בינו לבין עצמו, ומה גם שעל ידי זה יוכלו לברר אצלך על דבר קיום ההחלטות הטובות בפועל ממש. וכמובן שבזמן שהדבר גובל באי נעימות וכד', אפשר לומר חלק מההחלטות ואין עניין לצער עצמך ביום ההולדת.

מקורות